Handleiding sportongeval recreanten - kinderkampen - ETHIAS

vrijdag 3 mei 2024

Davos Inc heeft bij Ethias een polis sportongevallen voor recreanten en kinderen van de sportkampen. Ethias betaalt de resterende behandelingskosten terug na tussenkomst van je ziekenfonds.

Wat moet u doen?

1. Het ingevuld en ondertekend aangifteformulier moet uiterlijk binnen de 8 dagen na het ongeval bij Davos Inc binnen zijn.

2. Recreanten mailen naar : martin.blomme@skynet.be - Ouders van kinderen uit de kampen mailen naar : davoskampen@outlook.com - Uitsluitend in PDF-versie !

3. Download het aangifteformulier ethias : https://www.ethias.be/content/dam/B2C/general/pdf/dynamic-forms/df-schade-individueel-nl.pdf

4. Invullen :

 • (A)Blokje 2 t.e.m. 4 en op bladzijde 3(B) uw handtekening + klevertje mutualiteit + handtekening
 • (C)Blad 4 : door de behandelende arts in te vullen

5. Bezorgen/Opsturen

6. Dossiernummer

 • davos inc stuurt uw formulier afgewerkt op naar ethias
 • ethias bezorgt u binnen de 6-8 weken een dossiernummer en een blanco attest  van genezing
 • davos inc wordt niet in de afhandeling betrokken noch ontvangt ze informatie van ethias

7. Bijhouden kosten

 • betaal alle kosten zelf maar hou alle bewijzen bij
 • dokters - en/of ziekenhuisbezoeken : betaal alles zelf maar hou copies bij - ga naar je mutualiteit voor de eerste terugbetaling (al dan niet in stappen)
 • apotheekkosten : vraag de apotheek steeds om een bewijs van uw aankopen

8. Genezen

 • laat je dokter het attest van genezing invullen (verplicht !)
 • stuur dit zelf op samen met alle kosten die nog niet vergoed werden
 • vermeld steeds zelf uw dossiernummer op alle stukken : adres : ethias - dienst sportongevallen - prins bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt - voldoende frankeren
 • ethias zal je vergoeden via je bankrekeningnummer

Davos Inc wenst je een snelle en volledige beterschap !

Eventuele bijkomende info : martin.blomme - 0477 761 347

Incredibile !