Goede doel

DIVA!

DIVA is de naam van ons project waarmee wij diverse goede doelen ontwikkelen en ondersteunen dicht bij huis. Individueel of in groep.

Een DIVA is een vrouwelijke godheid maar wij leggen de nadruk op "ster" : iedereen die zich inzet voor een goed doel is een ster of verdient er één. Wij engageren ons om een vast gedeelte van onze omzet jaarlijks te reserveren voor DIVA en alle kandidaturen goed door te lichten vooraleer de geldelijke steun vrij te geven. 

Meent u voor 2024 een concreet project ondersteund te willen zien, of kent u groepen of individuen die hulp nodig hebben, stuur dan een gemotiveerd schrijven naar Davos Inc - DIVA : p/a Martin Blomme - Egidius van Bredenestraat 04 - 8340 Sijsele-Damme // martin.blomme@skynet.be - 0477 761 347.

Kandidaturen kunnen ingediend worden voor 15.09.2024 - beslissing uiterlijk binnen de maand - gelieve wel te melden voor welk concreet project je sponsoring vraagt en een raming van het bedrag - een globale storting zonder concreet doel maakt weinig of geen kans.